Εδώ θα βρείτε μερικές από τις Πιστοποιήσεις που αφορούν την σκόνη Τόνερ
Τι είναι; και τι σημαίνουν οι λέξεις LGA και TÜV;

Η κύρια αποστολή του LGA (Ίδρυμα Εμπορίου του κρατιδίου της Βαυαρίας) και της εταιρείας πιστοποίησης TÜV Rheinland (Ένωση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου) είναι να εξετάσει και να πιστοποιήσει την ασφάλεια. Αν το προϊόν της δοκιμής περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, βραβεύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Για να μπορέσει να παραλάβει η Κατασκευάστρια εταιρεία το πιστοποιητικό αυτό, πρέπει η σκόνη τόνερ να εξεταστεί και να αναλυθεί ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές και να τηρούνται τα Όρια όπως αυτά ορίζονται από το LGA, τα κυριότερα μεταξύ άλλον είναι οι τιμές για το κοβάλτιο, το νικέλιο, το χρώμιο, το στυρένιο, το βενζόλιο αλλά και το σύνολο των οργανοπτητικών και οργανοκασσιτερικών ενώσεων.

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές από τις εξετάσεις του LGA-TÜV:
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Έγχρωμου Τόνερ Cyan(pdf)
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Έγχρωμου Τόνερ Magenta (pdf)
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Έγχρωμου Τόνερ Yellow (pdf)
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Έγχρωμου Τόνερ Black (pdf)
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Τόνερ Black Type1 (pdf)
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Τόνερ Black Type2 (pdf)
LGA-Tüv Έλεγχος και Πιστοποίηση του Τόνερ Black Type3 (pdf)

2 click Toner!
Βρείτε εύκολα το τόνερ σας!
 
 
 
TonerFox Customer Quality Rating